منو
تاریخ: {0}

بسمه تعالی

با سلام و احترام

متقاضی محترم تهیه نقشه های تفکیکی، درخواست شما در سامانه نقشه های تفکیکی با موفقیت ثبت گردید. پس از بررسی مدارک پیوست طی دو روز کاری ، قبض صادره از

طریق پیامک

ارسال خواهد شد.  

خواهشمند است پس از دریافت پیامک، جهت تهیه نقشه های تفکیکی مبلغ قبض را

توسط شناسه قبض و شناسه پرداخت

به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران فقط از طریق خود پرداز(ATM) بانک صادرات واریز نمایید.  

متقاضی محترم، شما موظفید در کلیه مراحل تهیه نقشه های تفکیکی و فرآیند بعد از آن به ویژه زمان کنترل مضاعف همکاری لازم با کارشناسان و ناظران سازمان برای بازدید مجدد از ملک و انجام امور مربوطه را در هر زمان فراهم نمایید.

  • ارائه مدارک شناسایی (مالک یا وکیل) در کلیه مراحل الزامی می باشد.
  • پس از واریز مبلغ ذیل مشخصات مهندس نقشه بردار از طریق پیامک اعلام می گردد.
جهت اطلاع از آخرین وضعیت پرونده خود و پیگیری روال درخواست و ثبت شکایت، به سامانه نقشه های تفکیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس http://survey.tceo.ir قسمت پیگیری درخواست مراجعه فرمایید. تلفن تماس جهت پیگیری پرونده (عدم ارسال پیامک،عدم جوابگویی مهندس،طرح شکایت و ...) : {3}
  • لطفا پس از هماهنگی با مهندسان مربوطه و اطمینان از ارسال نقشه ها به دفتر با مراجعه به سایت nazeran.tceo.ir اقدام به دریافت نوبت اینترنتی نموده و در زمان و موعد مقرر نسبت به مراجعه حضوری برای دریافت سی دی ، نقشه و نامه های اداره ثبت یا شهرداری مراجعه نمایید. بدیهی است امکان پاسخگویی به مراجعین فاقد نوبت اینترنتی میسر نمی باشد.{2}

کد پیگیری پرونده {4}
پلاک ثبتی {8}
نام و نام خانوادگی متقاضی {9}