منو

error_80

برای استفاده از امکانات سامانه شما می توانید از مرورگر های Internet Explorer (IE) نسخه 9 به بالا و یا از Chrome و یا از FireFox استفاده بفرمایید

مراجعه حضوری به دفتر نقشه های تفکیکی شهر تهران فقط از طریق دریافت نوبت الکترونیکی از سامانه (nazeran.tceo.ir) امکان پذیر است

سامانه نقشه های تفکیکی

تجلی هندسه واقعی و تجلی نام مهندس در به عینیت یافتن روابط مثلثاتی در رشته نقشه برداری است، از این رو نقشه برداری دارای تاریخچه و قدمتی دیرین است و نقش برجسته دانشمندان بزرگ و بنام ایرانی نظیر ابوریحان بیرونی و خواجه نصیر الدین طوسی در مباحثی همچون پیدا کردن طول و عرض جغرافیایی، مشخص کردن فواصل بین شهرها از طریق اندازه گیری های نجومی و حتی پیدا کردن ارتفاع یک کوه از طریق روابط مثلثاتی و پایه گذاری اختراع دوربین تئودولیت و ... ستودنی و انکار ناپذیر است.

خدمات مهندسان نقشه‌بردار در ساختمان‌سازی

طراحی

خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش طراحی از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پایان عملیات اجرایی آن

نظارت

خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش نظارت از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پایان عملیات اجرایی آن

اجرا

خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش اجراء از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پایان عملیات اجرایی آن